Какво е Служба по трудова медицина?

Научете защо е задължително да имате сключен договор със СТМ, какви са функциите й и задълженията.

Запитване за оферта:


На фокус от нашите новини:

Нови начини за инспектиране на Инспекция по труда

Създаване на база данни на обектите за контрол според оценката на рисковия им потенциал, разработена иновативна методика на инспектиране чрез въпросници за самоконтрол и въведена система за онлайн обучение на служителите са част от ...

УП 2 и УП 3 ще се подават по електронен път в НОИ

Някои от плановете на сегашното ръководство на НОИ, което кандидатства за нов четиригодишен мандат са: 1.От следващата година образците УП 2 и УП 3, които работниците и служителите получават при прекратяване на трудовото правоотношение да се ...

Проект на Закон за техническия надзор на съоръжения с повишена опасност

С проекта на Постановление на Министерския съвет се предвиждат изменения и допълнения в Постановление № 447 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на Устройствени правилници на Министерството на икономиката, ...

План за проверки на ИТ 2016

При набелязването на приоритети са взети предвид икономически дейности, които са сред рисковите, както по отношение на трудовия травматизъм, така и при възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения...