СТС Инженеринг ООД

СТС Инженеринг е водеща консултанска компания в сферата на трудовата медицина, здравословните и безопасни условия на труд и обученията по безопасност и здраве. Всички дейности извършвани от фирмата са сетифицирани по ISO 9001:2000.

 • Важно

  ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА
  (обн., ДВ, бр.26 и 27 от 1986г.; ..изм., бр.77 и 82 от 2012г., бр.15 и 104 от 2013г. и бр.1, 27 и 61 от 2014г.)
  Обн., ДВ, бр. 54 от 17.07.2015 г., в сила от 17.07.2015 г.

  Прочетете още
 • Трудова медицина

  Трудовата Медицина е дейност за повишаване на физическото, психическото и социалното благосъстояние на работещите. Опазване на тяхната работоспособност с цел професионалното и социалното им развитие при работа.

  Прочетете още
 • Оценка на риска

  Оценката на риска е процес на оценяване на рисковете, оказващи влияние върху здравето и безопасността на работещите, произтичащи от работната среда.

  Прочетете още

Заявка за Оферта

Контакти

02 9 556 199

088 9 556 199

СТС Инженеринг - Контакти


Обратно към началото