Kоефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2023г.

Kоефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2023г.

В държавен вестник (брой 96) е обнародвана Заповедта, с която се определя коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2023г.

Няма промяна в коефициентът на трудов травматизъм от предходните години и няма добавени нови икономически дейности, за които се изисква застраховка.

Има обаче отпадане на две икономически дейности:

  • Дейности на екстериториални организации и служби с код 99 по КИД – 2008
  • Въздушен транспорт с код 51 по КИД – 2008

С пълния текст на Заповед № РД-06-44 от 22.11.2022 г.може да се запознаете тук: Заповед за прилагане на трудовия травматизъм през 2023г.

Може да прочетете още по темата: Застраховане за трудова злополука

Сподели

Подобни статии