Краен срок за подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ:

30.04.2019г.

На фокус от нашите новини:

Какво е Служба по трудова медицина?

Научете защо е задължително да имате сключен договор със СТМ, какви са функциите й и задълженията.

Запитване за оферта: