Какво е Служба по трудова медицина?

Научете защо е задължително да имате сключен договор със СТМ, какви са функциите й и задълженията.

Запитване за оферта:


На фокус от нашите новини:

Трудоустрояване 2017

Наближава крайният срок за определяне на местата за трудоустроени лица. Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл. 315, ал.1 от КТ и Закона за ...

Безопасна работа на открито при студено време

Продължителното излагане на студ може да предизвика хипотермия и измръзване. Ето защо при работа на открито работодателят е длъжен да се съобразява с подадените червени и жълти кодове за опасни метрологични условия – вятър...

Нови начини за инспектиране на Инспекция по труда

Създаване на база данни на обектите за контрол според оценката на рисковия им потенциал, разработена иновативна методика на инспектиране чрез въпросници за самоконтрол и въведена система за онлайн обучение на служителите са част от ...

УП 2 и УП 3 ще се подават по електронен път в НОИ

Някои от плановете на сегашното ръководство на НОИ, което кандидатства за нов четиригодишен мандат са: 1.От следващата година образците УП 2 и УП 3, които работниците и служителите получават при прекратяване на трудовото правоотношение да се ...