Подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ през 2019 г.

Подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ през 2019 г.

Срокът за подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ за 2018 г. е  до 30.04.2019г.

От 2018 година ОТПАДНА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ПОДАВАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕ  за неподаване на декларация по чл. 15, ал. 3 от ЗЗБУТ, когато в предприятията няма промяна в условията на труд, подлежащи на деклариране.

Остава задължението за подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ за предходната година от нови предприятия, стартирали дейност през предходната година и от тези, при които има промяна на данни в точки 1, 2, 7, 8, 9, 22, 24, 25, 33 от декларацията.

Начини за подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ:

Декларация може да подадете на място в съответната ИТ на хартиен и електронен носител или по електронен път с УЕП от упълномощено лице.

Декларацията се генерира чрез портал за електронни услуги на Инспекция по труда. Налични са също така подробни инструкции за генериране и изпращане на декларацията. На сайта на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, в рубриката „Административно обслужване“, http://www.gli.government.bg/page.php?c=9, са публикувани подробни указания относно попълването и подаването на декларацията, включително и по електронен път. За улеснение на потребителите е публикувано и видео за конфигуриране на Java за работа в портала за електронни административни услуги на ИА ГИТ.

Ако желаете ние да попълним и подадем декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2017 г. на Вашата фирма или имате нужда от допълнителна консултация можете да се свържете с нас на телефон: 02 955 6199 или през контактната форма на сайта: КОНТАКТ

 

Сподели

Подобни статии