Консултации с лекар по трудова медицина

Извършваме консултации и съдействаме за:

- здравното състояние на служителите и работниците при постъпване на работа и при прекратяване на трудовите им правоотношения;

- разработването на физиологични режими на труд и почивка;

- участваме в комисията за ежегодно определяне на местата за трудоустроени лица и др.

В нашия екип работи лекар по трудова медицина с дългогодишен опит, като при необходимост и в зависимост от конкретния случай на нашите клиенти, работим с външни специалисти като психолози, здравни инспектори и др.