Лични предпазни средства

Кoга се използват лични предпазни средства и какво представляват?

Терминът е определен в § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и гласи, че „Лично предпазно средство“ е всяко приспособление, екипировка, проектирано да се носи или използва от работещия, за да го предпазва от една или повече възможни опасности, заплашващи неговото здраве и безопасност при работа, както и всяко допълнение, принадлежност или специално работно облекло, проектирани за същата цел. Личните предпазни средства се използват, когато е невъзможно да се вземат други мерки или вече са приложени такива, но не са достатъчни, при аварийни ситуации и/или поддръжка.

Как се установява необходимостта от ЛПС?

Източник на информация за необходимостта от лични предпазни средства е оценката на риска.

Вижте още: