Курсове за правоспособност

Асансьорен техник, Курс асансьори, Курс асансьорна техника
За момента не се провеждат курсове за придобиване на правоспособност в направление: Асансьорна техника

Завършилите обучение по тази професия (Асансьорен техник) могат да работят в:

  • Сервизи за монтаж, поддръжка и ремонт на подемна и асансьорна техника;
  • Фирми, производители или вносители на части за подемна и асансьорна техника;
  • Собствен сервиз за монтаж и поддръжка на подемна и асансьорна техника.

Обучението е по програма на Министерство на образованието и съобразено с ДОИ

Входящото образователно равнище е завършени средно, висше образование или основно само за част от професия.

Обучението завършва с Държавен изпит и след успешното му полагане се издава Свидетелство за професионална квалификация.
Формите на обучение могат да бъдат: дневна, вечерна, индивидуална и дистанционна. Цената се определя от избраната форма и конкретното обучение. Свържете се с нас за повече информация и точна цена.