Обученията и тренингите, които предлагаме, са ориентирани към практиката като основната ни цел е всяко обучение да отговаря на потребностите на участниците и да допринася за повишаване на професионалната компетентност на всеки обучаем.

Нашият екип е съставен от експерти с богат практически опит като всички се стремят да спазват основния ни принцип при провеждане на обучения – теорията да бъде сведена до минимум и да се даде възможност на участниците за повече практическа работа, решаване на казуси и отговори на поставени въпроси.

В случай, че не откривате търсеното от Вас обучение, желаете специфично обучение или предпочитате да бъде проведено на Ваша локация, можете да се свържете с нас за повече информация на имейл: office@ctc-bg.com или телефони: 02/955 61 99, 088/955 61 99

Във връзка с актуалната епидемиологична обстановка в Р.България и с цел недопускане на увеличаването на риска за работещите от коронавируса (2019-nCoV), Ви уведомяваме, че всички обучения ще се провеждат онлайн.


Предстоящи обучения

30.10.2020
 • Обучение БЗР за длъжностни лица

  30.10.2020 / 10:00 - 14:00
  Офис на СТС Инженеринг, гр. Кърджали, търговски комплекс "Орфей", ет.3

10.11.2020
 • Обучение БЗР за длъжностни лица

  10.11.2020 / 10:00 - 14:00
  СТС Инженеринг | СТМ | ЦПО, бул. „Владимир Вазов“ 39, 1836 ж.к. Левски Г, София, България

11.11.2020
 • Обучение КУТ/ГУТ

  11.11.2020 / 10:00 - 14:00
  СТС Инженеринг | СТМ | ЦПО, бул. „Владимир Вазов“ 39, 1836 ж.к. Левски Г, София, България

13.11.2020
 • Обучение кв.група по ел.безопасност (под 1000V.)

  13.11.2020 / 10:00 - 14:00
  СТС Инженеринг | СТМ | ЦПО, бул. „Владимир Вазов“ 39, 1836 ж.к. Левски Г, София, България

Заявка за обучение
Вид обучение:*

Дата:*
Брой участници:*