Обученията и тренингите, които предлагаме, са ориентирани към практиката като основната ни цел е всяко обучение да отговаря на потребностите на участниците и да допринася за повишаване на професионалната компетентност на всеки обучаем.

Нашият екип е съставен от експерти с богат практически опит като всички се стремят да спазват основния ни принцип при провеждане на обучения – теорията да бъде сведена до минимум и да се даде възможност на участниците за повече практическа работа, решаване на казуси и отговори на поставени въпроси.

В случай, че не откривате търсеното от Вас обучение, желаете специфично обучение или предпочитате да бъде проведено на Ваша локация, можете да се свържете с нас за повече информация на имейл: office@ctc-bg.com или телефони: 02/955 61 99, 088/955 61 99


Предстоящи обучения

13.12.2017
 • Обучение кв.група по ел.безопасност

  13.12.2017 / 9:00 - 12:30
  бул. „Владимир Вазов“ 39, 1836 София, България

14.12.2017
 • Обучения на КУТ/ГУТ

  14.12.2017 / 9:00 - 10:00
  бул. „Владимир Вазов“ 39, 1836 София, България

20.12.2017
 • Обучение кв.група по ел.безопасност

  20.12.2017 / 9:00 - 12:30
  бул. „Владимир Вазов“ 39, 1836 София, България

21.12.2017
 • Обучения на КУТ/ГУТ

  21.12.2017 / 9:00 - 10:00
  бул. „Владимир Вазов“ 39, 1836 София, България

27.12.2017
 • Обучение кв.група по ел.безопасност

  27.12.2017 / 9:00 - 12:30
  бул. „Владимир Вазов“ 39, 1836 София, България

28.12.2017
 • Обучения на КУТ/ГУТ

  28.12.2017 / 9:00 - 10:00
  бул. „Владимир Вазов“ 39, 1836 София, България

03.01.2018
 • Обучение кв.група по ел.безопасност

  03.01.2018 / 9:00 - 12:30
  бул. „Владимир Вазов“ 39, 1836 София, България

04.01.2018
 • Обучения на КУТ/ГУТ

  04.01.2018 / 9:00 - 10:00
  бул. „Владимир Вазов“ 39, 1836 София, България

10.01.2018
 • Обучение кв.група по ел.безопасност

  10.01.2018 / 9:00 - 12:30
  бул. „Владимир Вазов“ 39, 1836 София, България

11.01.2018
 • Обучения на КУТ/ГУТ

  11.01.2018 / 9:00 - 10:00
  бул. „Владимир Вазов“ 39, 1836 София, България

Заявка за обучение

Дата:*