Програма на дейностите по осигуряване на ЗБУТ

Предлагаме примерен годишен план за организация на дейностите по ЗБУТ. В него сме включили основните задължения, които трябва да бъдат проследявани на годишна база, като е оставена и възможност планът да бъде допълван и разширяван, за да покрие специфичните нужди на всяка организация.

Годишен план на дейностите по БЗР