За нас

"СТС Инженеринг" ООД

Търговското дружество е създаденo през 2003г. и развива своята дейност като Служба по трудова медицина в целия обхват, регламентиран от Наредба №3 от 25 януари 2008 г за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

От 2006 г. в Дружеството функционира Система за управление на качеството, сертифицирана по стандарт EN ISO 9001:2000, стимулира непрекъснатото повишаване на удовлетворението на клиента. Системата определя това управление на процесите, с което се гарантира на клиентите едно постоянно качество на предлаганите услуги, чрез търсене на съответствие с приложимите нормативни изисквания и препоръките на Националния и Европейски центрове по опазване на общественото здраве.

През 2009г., с решение на Управителния съвет на "СТС Инженеринг" се създава Център за професионално обучение, който придобива лиценз от НАПОО за провеждане на професионално обучение по професия или по част от професия и удостоверяване на професионални компетенции, като се издават държавно признати документи – свидетелство за професионална квалификация и удостоверение за професионално обучение.

"СТС Инженеринг" разполага със собствен офис в гр. София, а част от екипа осигурява представителство в определени дни от седмицата в офиси, в градовете Кърджали, Велико Търново, Шумен, Асеновград.

В какво сме най-добри:

Стремеж на "СТС Инженеринг" е да предложи цялостни бизнес решения и пълен пакет услуги в сферата на безопасността и обучението, които влючват:

  • Организиране на профилактични медицински прегледи и изготвяне на анализи на здравния статус на персонала
  • Изготвяне оценки на риска и предлагане на програми за намаляване и управление на риска
  • Провеждане на обучения по безопасност и здраве при работа
  • Изготвяне на базов модел документи, необходими за осигуряване на здравословни и безопасни условия при работа
  • Провеждане на обучения за кв. група по електробезопасност
  • Провеждане на обучения за придобиване на професия или част от професия
  • Извършване на консултации в сферата на безопасността или трудово-правните отношения

Повече за нас

Стремежът ни е чрез нашата дейност и професионализъм да допринесем за развитието, ефективността и конкурентоспобността на бизнеса на нашите клиенти.

Смятаме, че в съвременния свят промяната е единствения възможен път, ето защо се развиваме непрекъснато - инфраструктура, бизнес процеси, персонал.

Утвърдили сме се като предпочитан и доверен партньор в областта си и вярваме в коректните и открити бизнес отношения. Успехът ни е свързан със задоволството на нашите клиенти и пратньори, а екипът ни е създаден от висококвалифицирани специалисти, познаващи безпогрешно процесите, към които има отношение.

Това е нашият изключителен екип:

Калинка Борисова
Управител

Lorem ipsum dolor sit amet. Etharums your template rerum facilis dolores nemis omnis fugats vitaes you need this template amets sumon.

Олга Михайловска
Лекар трудова медицина

Lorem ipsum dolor sit amet. Etharums your template rerum facilis dolores nemis facilis dolores nemis facilis dolores nemis.

Бистра Ангелова
Експерт

Lorem ipsum dolor sit amet. Etharums your template rerum facilis dolores nemis omnis fugats vitaes you need this template amets sumon.

Анета Опълченска
Експерт

Lorem ipsum dolor sit amet. Etharums your template rerum facilis dolores nemis omnis fugats vitaes you need this template.

Пламен Борисов
Директор ЦПО

Lorem ipsum dolor sit amet. Etharums your template rerum facilis dolores nemis omnis fugats vitaes you need this template amets sumon.

Антоанета Шулева
Човешки ресурси

Завършила е бакалавърска степен икономика със специалност бизнесадминистрация .

Мария Димова
Сътрудник

Lorem ipsum dolor sit amet. Etharums your template rerum facilis dolores nemis omnis fugats vitaes you need this template amets sumon.

Кариери
Разгледайте възможностите

Разгледайте страницата КАРИЕРИ и станете част от нашите мотивирани и ентусиазирани професионалисти!

Стефан Борисов
Сътрудник

Lorem ipsum dolor sit amet. Etharums your template rerum facilis dolores nemis omnis fugats vitaes you need this template amets sumon.

Поля Маречкова
Експерт условия на труд

Има бакалавърска степен Стокознание в ИУ Варна и магистърска степен Управление и контрол на условията на труд в ТУ Варна.

Михаил Борисов
Поддръжка web сайт

Lorem ipsum dolor sit amet. Etharums your template rerum facilis dolores nemis omnis fugats vitaes you need this template amets sumon.

Силвия Николова
Поддръжка web информация

Има бакалавърска степен Психология в СУ и магистърска степен Организационно поведение и консултиране на организацията в СУ.

20
6
1587
4000

Нашите сертификати:


Наши клиенти