Знаци за безопасна работа за принтиране

Знаци за безопасна работа за принтиране

Забранителни знаци

Кликнете върху съответния знак, който искате – ще се отвори нов прозорец, от където ще можете да изтеглите съответния знак във векторен формат (pdf).

 

Забраняващ знак, Знак забранено за рециклиранеЗабраняващ знак, Знак забранено за остри предметиЗабраняващ знак, Знак забранено за моторни превозни средстваЗабраняващ знак, Знак забранено за индустриални превозни средства, Забранено за мотокариЗабраняващ знак, Знак забранено за кучетаЗабраняващ знак, Знак забранено скачането във водатаЗабраняващ знак, Знак забранено за напиткиЗабраняващ знак, Знак забранено паленето на огънЗабраняващ знак, Знак забранено гасенето с водаЗабраняващ знак, Знак забранени дрехи с качулкиЗабраняващ знак, Знак забранени аерозолиЗабраняващ знак, Знак забранени шапки с козиркиЗабраняващ знак, Знак забранено подаването на звуков сигналЗабраняващ знак, Знак забранено пиенето на вода, Знак водата не е годна за пиенеЗабраняващ знак, Знак забранено преминаванеЗабраняващ знак, Знак забранено влизането с външни обувки, Забранено преминаването с външни обувкиЗабраняващ знак, Знак забранено тичанетоЗабраняващ знак, Знак забранено ползването на камера на телефонаЗабраняващ знак, Знак забранено стъпването на повърхносттаЗабраняващ знак, Знак забранено заснемането, Знак забранено за фотокамери, Знак снимките забранениЗабраняващ знак, Знак забранено сядането на повърхносттаЗабраняващ знак, Знак забранено пушенето, Пушенето забраненоЗабраняващ знак, Знак забранено преминаванетоЗабраняващ знак, Знак забранено паркиранетоЗабраняващ знак, Знак забранено отварянетоЗабраняващ знак, Знак забранено за оръжия, Оръжията забранениЗабраняващ знак, Знак забранено за стълби, Стълбите забранениЗабраняващ знак, Знак забранено изключванетоЗабраняващ знак, Знак забранено докосването при работещи елементиЗабраняващ знак, Знак забранено пипането, Знак забранено докосванетоЗабраняващ знак, Знак забранено храненетоЗабраняващ знак, Знак забранена консумация на храни и напиткиЗабраняващ знак, Знак забранено бутането на материали
Забраняващ знак, Знак забранено носенето на часовници, бижута и други дребни аксесоариЗабраняващ знак, Знак забранено използването на асансьора от хораЗабраняващ знак, Знак забранено за тежки предмети

 

Предупредителни знаци

Кликнете върху съответния знак, който искате – ще се отвори нов прозорец, от където ще можете да изтеглите знака във векторен формат (pdf).

 

Предупредителен знак, Знак вниманиеПредупредителен знак, Знак внимание автоматично стартиранеПредупредителен знак, Знак внимание биологичен рискПредупредителен знак, Знак внимание чуплива повърхностПредупредителен знак, Знак внимание горещи течностиПредупредителен знак, Знак внимание хлъзхава повърхност, Внимание опасност от подхлъзванеПредупредителен знак, Знак внимание преминават индустриални превозни средства, Внимание мотокариПредупредителен знак, Знак внимание видеозаснемане, Внимание използват се камериПредупредителен знак, Знак внимание канцерогенни материалиПредупредителен знак, Знак внимание компресиран газПредупредителен знак, Знак внимание корозивни веществаПредупредителен знак, Знак внимание кран, Внимание преминаващ кранПредупредителен знак, Знак внимание кучеПредупредителен знак, Знак внимание лазерно лъчениеПредупредителен знак, Знак внимание материал, поддържащ горенетоПредупредителен знак, Знак внимание ниски температуриЗнак за внимание, Внимание опасност от електрически ток, Внимание опасност от електрически ударЗнак за внимание, Внимание опасност от преминаващи предмети, Внимание опасност от падащи предметиЗнак за внимание, Внимание опасност от спъване, Внимание неравна повърхностЗнак за внимание, Внимание опасност от вдишване на вредни веществаЗнак за внимание, Внимание опасност от падане, Внимание опасност от случайно паданеЗнак за внимание, Внимание опасност от отровни вещества, Внимание отровноЗнак за внимание, Внимание опасност от експлозия, Внимание риск от експлозияЗнак за внимание, Внимание опасност от йонизиращи лъченияЗнак за внимание, Внимание опасност от нейонизиращи лъченияЗнак за внимание, Внимание опасност от силни магнити, Внимание силно магнитно полеЗнак за внимание, Внимание стъпала, Внимание опасност от паданеЗнак за внимание, Внимание опасност високи нива на шум, Внимание високо ниво на шумЗнак за внимание, Внимание опасност от високо напрежение, Внимание електрически токЗнак за внимание, Внимание силно възпламенимоЗнак за внимание, Внимание опасност от дразещ или вреден материал, Внимание вреден материал

Задължаващи знаци

Кликнете върху съответния знак, който искате – ще се отвори нов прозорец, от където ще можете да изтеглите знака във векторен формат (pdf).

 

Задължаващ знак, Задължително изключи, когато не се ползваЗадължаващ знак, Задължително използвай антисептикЗадължаващ знак, Задължително се придържай, когато ползваш стълбитеЗадължаващ знак, Задължително използвай маскаЗадължаващ знак, Задължително поддържай чисто, Задължително изхвърляй отпадъците на определените местаЗадължаващ знак, Задължително подреждай правилноЗадължаващ знак, Задължително повдигай тежки предмети правилноЗадължаващ знак, Задължително вниманиеЗадължаващ знак, Задължително косата да е прибрана под шапкаЗадължаващ знак, Задължително използане на защитите, Задължително използване на предпазителиЗадължаващ знак, Задължително използвай светлоотразителна жилеткаЗадължаващ знак, Задължително използвай маска при заваряванеЗадължаващ знак, Задължително използвай колан, Коланите са задължителниЗадължаващ знак, Задължително измиване на ръцете след работаЗадължаващ знак, Задължително използване на предпазители от висок шумЗадължаващ знак, Задължително използване на каска, защитни очила и антифониЗадължаващ знак, Задължително използвай лицева маска с филтърЗадължаващ знак, Задължително използвай каскаЗадължаващ знак, Задължително рециклирайЗадължаващ знак, Задължително заключванеЗадължаващ знак, Задължително предпазна маска за лицеЗадължаващ знак, Задължително защитни очила при работаЗадължаващ знак, Задължително заземеноЗадължаващ знак, Задължително защитни ботиЗадължаващ знак, Задължително защитни ръкавициЗадължаващ знак, Задължително обезопасяване, Задължително защитни въжета за обезопасяванеЗадължаващ знак, Задължително работно облеклоЗадължаващ знак, Задължително подаване на звуков сигнал

 

Знаци за пожарна безопасност

Кликнете върху съответния знак, който искате – ще се отвори нов прозорец, от където ще можете да изтеглите знака във векторен формат (pdf).

 

Знак за пожарна безопасност - авариен телефон Знак за пожарна безопасност - използване на стълбите при пожар Знак за пожарна безопасност, Забранителен знак, Забранено използването на асансьора при пожар Знак за пожарна безопасност - пожарен хидрант Знак за пожарна безопасност - пожарна аларма Знак за пожарна безопасност - знак за пожарна аларма Знак за пожарна безопасност - стълба Знак за пожарна безопасност - противопожарно оборудване Знак за пожарна безопасност - противопожарно одеало Знак за пожарна безопасност - знак за пожарогасител

 

 

Знаци за евакуация и първа помощ

Кликнете върху съответния знак, който искате – ще се отвори нов прозорец, от където ще можете да изтеглите знака във векторен формат (pdf).

 

Знак за евакуация - авариен изход надясно Знак за евакуация - авариен изход наляво Знак за евакуация - указване на посока на движение при авария надолу Знак за евакуация - указване на посока на движение при авария надясно Знак за евакуация - указване на посока на движение при авария надолу и надясно Знак за евакуация - указване на посока на движение при авария нагоре и надясно Знак за евакуация - указване на посока на движение при авария нагоре Знак за евакуация - указване на посока на движение при авария наляво Знак за евакуация - указване на посока на движение при авария наляво и надолу Знак за евакуация - указване на посока на движение при авария наляво и нагоре Знак за евакуация - авариен изход надясно Знак за евакуация - авариен изход наляво Знак за евакуация - авариен бутон Знак за първа помощ - дефибрилатор Знак за първа помощ - душ за първа помощ Знак за лекар Знак за първа помощ - медицински пункт Знак за първа помощ - очен душ Знак за първа помощ - издърпай наляво, отваря се наляво Знак за първа помощ - издърпай надясно, отваря се надясно Знак за първа помощ Знак за първа помощ - аптечка Знак за първа помощ, авариен знак - сборен пункт Авариен знак - счупи при авария Знак за първа помощ - спасителна жилетка Знак за първа помощ - авариен телефон Знак за първа помощ, авариен знак - точка Знак за първа помощ, авариен знак - питейна вода, вода годна за пиене

 

Знаци за безопасност Covid-19

Кликнете върху съответния знак, който искате – ще се отвори нов прозорец, от където ще можете да изтеглите знака във векторен формат (pdf).

 

Допълнителни означения

Можете да изтеглите във формат .pdf или .jpg

covid-poster.pdf


Ако не намирате знак, който бихте искали да бъде добавен на тази страница, можете да ни изпратите e-mail  на: office@ctc-bg.com

 

Сподели

Подобни статии